Vi udbyder alternative investeringsfonde baseret på kunstig intelligens

Om Innolab Capital

Innolab Capital ApS (registreret FAIF) forvalter Innolab Capital Index A/S (AIF) der investerer i aktieindex baseret på kunstig intelligens.

Begge selskaber er stiftet i 2018 og underlagt og reguleret af FAIF-loven (Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde. Loven implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011) og Finanstilsynet.

Innolab Capital Index A/S er en kunde- og medarbejderejet virksomhed.

Bag virksomheden står en kreds af solide erhvervsfolk, der investerer på de samme vilkår, som vores øvrige kunder.

Innolab Capital ApS er undergivet komplekse forpligtelser i form af bl.a. korrekt og forsvarlig rapportering om virksomhedens risici samt styring heraf. På baggrund af dette gennemgås forretningsgange og procedurer jævnligt i forhold til virksomhedens forretningsmodel og ikke mindst evaluerer disse i forhold til selskabets organisation.

Investeringsmodellerne der udbydes af Innolab Capital ApS er licenseret fra Innolab Technology A/S, der er Danmarks førende udvikler af investeringsmodeller baseret på kunstig intelligens.

Ledelse

  • Peter Smedegaard, Direktør

Bestyrelse

Fondens bestyrelse består af:

  • Søren Smedegaard, Formand
  • Finn Peder Hove
  • Hjalte Kjems