Anvendte cookies

Denne hjemmeside bruger cookies.

Vi bruger cookies til at personalisere din brugeroplevelse og til at undersøge, hvordan vores hjemmeside bliver brugt. Du giver dit samtykke til vores cookies, hvis du fortsætter med at bruge denne hjemmeside.

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv.

Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider.

Dit samtykke gælder for følgende domæner: innolabcapital.com

Cookiedeklarationen er sidst opdateret d. 23-05-2018 af Cookiebot:

Nødvendig (11)

Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies.

NavnUdbyderFormålUdløbType
__cfduid [x9]hsadspixel.net
hs-analytics.net
hsappstatic.net
hsforms.net
hsleadflows.net
hs-scripts.com
hubapi.com
hubspot.com
usemessages.com
Anvendes af indholds-netværket Cloudflare til at identificere betroet webtrafik.1 årHTTP Cookie
CookieConsentinnolabcapital.comGemmer brugerens cookie-samtykke-tilstand for det aktuelle domæne.1 årHTTP Cookie
JSESSIONIDnr-data.netBevarer brugertilstand på tværs af sideforespørgsler.SessionHTTP Cookie

Statistik (6)

Statistisk cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.

NavnUdbyderFormålUdløbType
_ga [x2]hubspot.com
innolabcapital.com
Registrerer et unikt ID, der anvendes til at føre statistik over hvordan den besøgende bruger hjemmesiden.2 årHTTP Cookie
_gat [x2]hubspot.com
innolabcapital.com
Anvendes af Google Analytics til at drosle hastigheden på antallet af forespørgsler til serverenSessionHTTP Cookie
_gid [x2]hubspot.com
innolabcapital.com
Registrerer et unikt ID, der anvendes til at føre statistik over hvordan den besøgende bruger hjemmesiden.SessionHTTP Cookie

Marketing (21)

Marketing cookies bruges til at spore besøgende på tværs af websites. Hensigten er at vise annoncer, der er relevante og engagerende for den enkelte bruger, og dermed mere værdifulde for udgivere og tredjeparts annoncører.

NavnUdbyderFormålUdløbType
__hluidhubspot.comUklassificeret1 årHTTP Cookie
__hssc [x2]hubspot.com
innolabcapital.com
Indsamler anonym statistik om brugerens besøg på hjemmesiden såsom antallet af besøg, den gennemsnitlige tid på hjemmesiden og hvilke sider der er læst. Formålet er at segmentere hjemmesidens brugere efter faktorer såsom demografi og geografi for at gøre det muligt for medier og marketingbureauer at strukturere og forstå deres målgrupper med henblik på at tilpasse online annoncering.SessionHTTP Cookie
__hssrc [x2]hubspot.com
innolabcapital.com
Indsamler anonym statistik om brugerens besøg på hjemmesiden såsom antallet af besøg, den gennemsnitlige tid på hjemmesiden og hvilke sider der er læst. Formålet er at segmentere hjemmesidens brugere efter faktorer såsom demografi og geografi for at gøre det muligt for medier og marketingbureauer at strukturere og forstå deres målgrupper med henblik på at tilpasse online annoncering.SessionHTTP Cookie
__hstc [x2]hubspot.com
innolabcapital.com
Indsamler anonym statistik om brugerens besøg på hjemmesiden såsom antallet af besøg, den gennemsnitlige tid på hjemmesiden og hvilke sider der er læst. Formålet er at segmentere hjemmesidens brugere efter faktorer såsom demografi og geografi for at gøre det muligt for medier og marketingbureauer at strukturere og forstå deres målgrupper med henblik på at tilpasse online annoncering.2 årHTTP Cookie
__ptq.gifhubspot.comSender data til markedsføringsplatformen Hubspot om den besøgendes enhed og adfærd. Sporer den besøgende på tværs af enheder og marketingkanaler.SessionPixel Tracker
ads/ga-audiencesgoogle.comAnvendes af Google AdWords til at gentage annoncer for besøgende, der sandsynligvis vil konvertere til kunder baseret på den besøgendes onlineadfærd på tværs af websteder.SessionPixel Tracker
collectgoogle-analytics.comBruges til at sende data til Google Analytics om den besøgendes enhed og adfærd. Sporer den besøgende på tværs af enheder og marketingkanaler.SessionPixel Tracker
frfacebook.comAnvendes af Facebook til at levere forskellige reklame-tjenester, herunder realtids-bud fra tredjeparts-annoncører.3 mdr.HTTP Cookie
GPSyoutube.comRegistrerer et unikt ID på mobile enheder for at muliggøre tracking baseret på geografisk GPS lokation.SessionHTTP Cookie
hubspotutk [x2]hubspot.com
innolabcapital.com
Holder styr på den besøgendes identitet. Denne cookie sendes til markedsføringsplatformen HubSpot ved formular-indsendelser og bruges ved de-duplikering af kontakter.10 årHTTP Cookie
messagesUtk [x2]hubspot.com
innolabcapital.com
Uklassificeret2 årHTTP Cookie
NIDgoogle.comRegistrerer et unikt ID, der identificerer brugerens enhed ved tilbagevendende besøg. ID’et anvendes til at målrette annoncer.6 mdr.HTTP Cookie
PREFyoutube.comRegistrerer et unikt ID, der anvendes af Google til at føre statistik over hvordan den besøgende bruger YouTube vidoer på tværs af forskellige hjemmesider.8 mdr.HTTP Cookie
trfacebook.comUklassificeretSessionPixel Tracker
VISITOR_INFO1_LIVEyoutube.comForsøger at estimere brugernes båndbredde på sider med integreret YouTube-video.179 dageHTTP Cookie
YSCyoutube.comRegistrerer et unikt ID for at føre statistik over hvilke videoer fra YouTube brugeren har set.SessionHTTP Cookie

Uklassificeret (3)

Uklassificerede cookies er cookies, som vi er i færd med at klassificere sammen med udbyderne af de enkelte cookies.

NavnUdbyderFormålUdløbType
events/1/f9d051f404bam.nr-data.netUklassificeretSessionPixel Tracker
pps_disclaimer_1517innolabcapital.comUklassificeret9 dageHTTP Cookie
pps_disclaimer_1637innolabcapital.comUklassificeret9 dageHTTP Cookie

Disclaimer

 • Innolab Capital ApS is a registered alternative investment fund in accordance with section 3, paragraph 1. 1, No. 1 of Act No. 598 of 12 June 2013 on Alternate Investment Fund Managers, etc. (“AIFM Act”) and Section 2 of Executive Order No. 782 of 26 June 2013 on Alternative Investment Funds.

  In accordance with Paragraph 5 (1) of the AIFM Act 3, and section 4 of Law No. 403 of 28 April 2014, this website addresses only (i) professional investors residing in Denmark and (ii) investors residing in Denmark who undertake to invest at least EUR 100,000 and to declare in writing that they are familiar with the planned investment and the associated risks. By a professional investor is meant investors who meet the requirements of section 3 (1) of the AIFM Act. 1, No. 37.

  The content of this website has been prepared solely for the purpose of informing professional investors. The website is not and should not be perceived as an offer or invitation to buy or sell securities and investment certificates (investment funds or other securities).

  Information, calculations, assumptions, estimates and expectations on this website do not replace the reader’s own assessment of the market. The disclosed information is solely Innolab Capital ApS’s expectations and does not constitute advice. Innolab Capital ApS is not responsible for any losses that visitors have suffered from decisions or actions taken with the website as a basis.

 • Disclaimer

 • Innolab Capital ApS er en registreret alternativ investeringsfond i overensstemmelse med § 3, stk. 1, nr. 1 i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative investeringsfonde mv. (“FAIF-loven”) samt § 2 i bekendtgørelse nr. 782 af 26. juni 2013 om alternative investeringsfonde.

  I henhold til FAIF-lovens § 5, stk. 3, og § 4 i lov nr. 403 af 28. april 2014 henvender denne hjemmeside sig kun til (i) professionelle investorer bosiddende i Danmark og (ii) investorer bosiddende i Danmark, som forpligter sig til at investere mindst 100.000 euro og skriftligt erklære, at de er bekendt med den påtænkte investering og de dermed forbundne risici. Ved en professionel investor forstås investorer, der opfylder betingelserne i FAIF-lovens § 3, stk. 1, nr. 37.

  Indholdet af denne hjemmeside er udarbejdet udelukkende med det formål at informere professionelle investorer. Hjemmesiden er ikke og bør ikke opfattes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer og investeringsbeviser (investeringsforeninger eller andre værdipapirer).

  Oplysninger, beregninger, antagelser, skøn og forventninger på denne hjemmeside erstatter ikke læserens egen vurdering af markedet. De offentliggjorte oplysninger er udelukkende Innolab Capital ApS’ forventninger og udgør ikke rådgivning. Innolab Capital ApS er ikke ansvarlig for eventuelle tab, som besøgende har lidt på baggrund af beslutninger eller handlinger udført med hjemmesiden som grundlag.